Koe-eläintoiminnan tunnuslukuja - käyttötilastot

KOE-ELÄINTEN KÄYTTÖMÄÄRÄT : 1. Suomessa    2. EU:ssa

1. Suomessa
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kerää vuosittain tiedot eläinten käytöstä tieteellisiin tarkoituksiin EU:n laatimien sääntöjen mukaan. Tiedot kerätään myös muusta kuin toimenpiteisiin liittyvästä käytöstä. Tilastointimenetelmä muuttui direktiivin 2010/63/EU voimaan tulon seurauksena. Uudella tavalla tilastointi tehtiin ensimmäisen kerran 2014.

Tietoja vuoden 2016 eläinten käytöstä:
Käytetyt eläimet 2016
EU Statistical Data of all uses of animals 2016

Tietoja vuoden 2015 eläinten käyttömääristä.
Käytetyt eläimet 2015   HUOM! - tilastot tarkistettu joulukuussa 2016 ja korjatut luvut julkaistu. Mukana myös tietoa gm-eläimistä ja lakisääteisestä testaamisesta.
EU Statistical Data of all uses of animals 2015

Tietoja vuoden 2014 eläinten käyttömääristä
Käytetyt eläimet 2014
EU Statistical Data of all uses of animals 2014

EU:n sivuilta löytyvät jäsenvaltioden raportit "EU Member States national statistical reports"


Aiemmassa Tilastoinnissa käytetyt määrittelyt

Vuosikohtaista kommentointia eläinten käyttömääriin on omalla sivullaan.    

Vuonna 2013 käytettyjen koe-eläinten määrät
Vuosittaiset käyttömäärät 2007-2013

Vuonna 2012 käytettyjen koe-eläinten määrät
Vuosittaiset käyttömäärät 2007-2012

Vuonna 2011 käytettyjen koe-eläinten määrät
Vuosittaiset käyttömäärät 2007-2011

Vuonna 2010 käytettyjen koe-eläinten määrät
Vuosittaiset käyttömäärät 2002-2010   

Vuonna 2009 käytettyjen koe-eläinten määrät 
Vuosittaiset käyttömäärät 2002 - 2009

Vuoden 2008 koe-eläinten käyttömäärät käyttötarkoituksittain
Vuosittaiset koe-eläinten käyttömäärät vuodesta 2002

Vuoden 2007
koe-eläinten käyttömäärät käyttötarkoituksittain
Vertailu vuosilta 2000-2007.

Vuoden 2006 koe-eläinten käyttömäärät käyttötarkoituksittain osoittaa, että käyttö painottuu yliopistoihin, sekä eläinlajeista hiiriin ja rottiin. Eläinten käyttömäärätiedot kerättiin samoilla periaatteilla kuin edellisinä vuosina, koska uusi laki tuli voimaan kesken vuotta.
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut kuvauksen vuoden 2006 koe-eläinten käytöstä edellisten vuosien tapaan. Vertailu edellisten vuosien käyttömääriin osoittaa, että käyttömäärät eivät ole muuttuneet edellisistä vuosista. Edellisten vuosien eläinten käyttömäärät löydät MMM:n sivuilta.


2. EU:ssa

EU:n sivuilta löytyvät jäsenvaltioden raportit "EU Member States national statistical reports"

Aiempaa käytön seurantaa:
EU:ssa käytetyistä koe-eläimistä on viimeisimmät tilastotiedot saatavissa vuodelta 2011:
Seitsemäs kertomus Euroopan unionin jäsenvaltioissa kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjen eläinten lukumäärää koskevista tilastoista

Vuodelta 2008 (Komission kuudes kertomus Euroopan unionin jäsenvaltioissa kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjen eläinten lukumäärää koskevista tilastoista, SEK(2010) 1107).
 Koko raportti on julkaistu englanniksi.

Aikaisempien vuosien tilastotiedot.

 

 

 

 

 

< Takaisin > Tulosta sivu