Koe-eläintoiminta

********************************************************************************
Etelä-Suomen lääninhallitus muuttui 1.1.2010 lähtien
Etelä-Suomen aluehallintovirastoksi: ESAVI

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)avi.fi 
Ella-postin osoite on Ella(at)avi.fi: tänne lähetetään hakemukset ja ilmoitukset. 
Puhelinnumerot:
toimisto 02950 16197
esittelijät: Eila Kaliste 02950 16133, Seppo Peuranen  02950 16186 *********************************************************************************

Koe-eläintoiminnalla tarkoitetaan eläinten pitoa eläinkokeita varten ja eläinten käyttämistä eläinkokeisiin.  Koe-eläinlaitoksissa on tavallisesti koe-eläinkeskus tai vastaava yksikkö, jossa tutkijat tekevät eläinkokeensa. Tämä yksikkö huolehtii koe-eläinten hankkimisesta, kasvattamisesta ja hoitamisesta eläinkokeiden aikana.

Eläinkoetoiminta tarkoittaa nimenomaisesti eläinkokeiden tekemiseen liittyviä asioita. Eläinkoelautakunta antaa eläinkokeiden tekemiseen luvan, ja tarkistaa tässä yhteydessä suoritettavien toimenpiteiden asianmukaisuuden.

Koe-eläintoimintaa yleensä ja eläinkokeiden suorittamista valvovat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Koe-eläinten käyttöä eläinkokeissa seurataan vuosittaisten käyttötilastojen avulla.

Nämä sivut on ensisijaisesti tarkoitettu eläinkoelautakunnan  (ELLAn) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVIn) palveluja tarvitseville:

  • tutkijoille, jotka ovat tekemässä eläinkoelupahakemusta 
  • laitoksille, jotka valvovat eläinkokeiden suorittamista yksiköissään
  • valvontaviranomaisille, jotka valvovat koe-eläinlaitoksia