Takautuva arviointi

Lomake takautuvan arvioinnin tietojen ilmoittamiseen
Arvioinnin tavoitteet

Takautuva arviointi on tehtävä:
hankkeille, joissa käytetään apinoita sekä
hankkeille, joihin sisältyy vakavuusluokkaan vakava luokiteltuja toimenpiteitä.
hankkeille, joihin sisältyy vakavuusluokkaan kohtalainen luokiteltuja toimenpiteitä, ja joille ELLA on määrännyt tehtäväksi takautuvan arvioinnin. 

Takautuvan arvioinnin tekeminen määrätään hankeluvassa.

Hankkeen takautuvassa arvioinnissa arvioidaan:
1) miten hankkeen tavoitteet on saavutettu;
2) eläimille aiheutettu haitta, mukaan lukien käytettyjen eläinten määrät ja lajit sekä toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus; ja
3) kaikki seikat, jotka saattavat edistää korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen toteuttamista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekee hankkeiden takautuvan arvioinnin.

Hankeluvan haltijan on kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä toimitettava virastolle takautuvaa arviointia varten tarvittavat tiedot - ks. edellä lomake ja tavoitteet.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimittaa arvioinnin tulokset tiedoksi hankeluvan haltijalle ja hankelupalautakunnalle.

Takautuvan arvioinnin tulokset liitetään hankkeesta julkaistuun yleistajuiseen tiivistelmään.

< Takaisin > Tulosta sivu