Aineiden annostelu - Administration

ASEPTIC TECHNIQUE IN RODENT SURGERY - A series of tutorials
NC3Rs: Procedures With Care
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRATION OF SUBSTANCES - A series of tutorials
NC3Rs: Procedures With Care
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIDANCE ON DOSE LEVEL SELECTION FOR REGULATORY GENERAL TOXICOLOGY STUDIES FOR PHARMACEUTICALS
NC3Rs/LASA (2009)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFINING PROCEDURES FOR THE ADMINISTRATION OF SUBSTANCES 2001
Report of the BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement
Laboratory animals 2001, 35, 1-41; online Laboratory Animals > Education and Training > Online Reprints > Refinement and Animal Welfare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diehl ym. 2001: A GOOD PRACTICE GUIDE TO THE ADMINISTRATION OF SUBSTANCES AND REMOVAL OF BLOOD, INCLUDING ROUTES AND VOLUMES. (EFPIA/ECVAM PAPER ON GOOD PRACTICE)
Journal of Applied Toxicology, 2001, 21, 15-23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Handbook of Pre-clinical Continuous Intravenous Infusion
Edited by Guy Healing & David Smith, 330 pages, Taylor & Francis, 2000. ISBN 978-0748408672
Rat Jugular Vein and Carotid Artery Catheterization for Acute Survival Studies

By Angela Heiser, 114 pages, Springer, 2007. ISBN 978-0387494142
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diehl ym. - Taulukko 1:
Hyvän käytännön mukaiseksi katsotut annostelutilavuudet (sekä mahdolliset maksimaaliset annostilavuudet)a)

 

                         ANNOSTELUREITTI JA TILAVUUDET (ml/kg)
                              ADMINISTRATION VOLUMES (ml/kg)

 Laji
Species

Suun
kautta
(oral)

Ihon alle (s.c.) Vatsa-onteloon
(i.p.)
Lihakseen  
(i.m.)
Laskimoon (i.v.) (bolus) Laskimoon (i.v.)  (hidas inj.)

Hiiri - Mouse

10 (50)

10 (40)

20 (80)

0.05 (0.1) b)

5

(25)

Rotta - Rat

10 (40)

5 (10)

10 (20)

0.1 (0.2) b)

5

(20)

Kani - Rabbit

10 (15)

1 (2)

5 (20)

0.25 (0.5)

2

(10)

Koira - Dog

5 (15)

1 (2)

1 (20)

0.25 (0.5)

2.5

(5)

Minisika - Minipig

10 (15)

1 (2)

1 (20)

0.25 (0.5)

2.5

(5)

a) Ei-vesiliukoiset aineet: odota että on imeytynyt ennen uutta annostelua.
Lihakseen annosteltaessa yhtenä päivänä korkeintaan kahteen eri paikkaan.
Ihon alle annosteltaessa suositellaan tehtäväksi korkeintaan 2 – 3 paikkaan yhtenä päivänä. Ihon alle annosteltaessa annetut tilavuudet eivät koske Freundin adjuvantin annostelua.
b) Arvot ovat millilitraa/annostelupaikka.
c) Ei tietoa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

< Takaisin > Tulosta sivu