Eläinkoetoiminta

 ***************************************************************************************************************
Etelä-Suomen lääninhallitus muuttui 1.1.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirastoksi, ESAVIksi.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)avi.fi 
Ella-postin osoite on: Ella(at)avi.fi. Tänne lähetetään hakemukset ja ilmoitukset.  
****************************************************************************************************************


Luvat eläinkokeiden tekemiseen


Eläinkokeiden tekeminen on mahdollista ainoastaan luvan perusteella.
Eläinkoelupien anto on keskitetty valtakunnallisesti eläinkoelautakunnalle (ELLA).

Käsitellessään lupahakemuksia lautakunta tarkistaa ensisijaisesti, että eläinkokeiden suorittaminen noudattaa 3 R:n periaatteita (Replacement, Reduction, Refinement). Näiden periaatteiden toteutuminen on koe-eläintoiminnalle asetettujen lakiperusteisten vaatimusten tarkoituksena.

3 R:n periaatteet (3Rs, Replacement, Reduction, Refinement) tarkoittavat eläinten käytön korvaamista, käytettävien eläinten vähentämistä ja menetelmien parantamista

Korvaaminen: Eläinten käytön sijasta käytetään aina kun se on mahdollista tieteellisesti luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä.

Vähentäminen: Eläinkokeissa käytetään sen tavoitteita vaarantamatta niin vähän eläimiä kuin on mahdollista.

Parantaminen: Eläinten kasvatuksen, säilytyksen ja hoidon sekä toimenpiteissä käytettävien menetelmien parantaminen siten, että eläimille mahdollisesti aiheutuva kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta vältetään tai että se vähennetään mahdollisimman vähäiseksi.

Eläinkoelupahakemukset lähetetään Etelä-Suomen AVIin osoitteeseen ella@avi.fi

Eläinkoelautakunnan esittelijät:    
Eila Kaliste, johtava esittelijä, puh. 02950 16133
Seppo Peuranen, esittelijä, 02950 16186
Sähköposti:  ella(at)avi.fi

Koe-eläintoiminnan valvonta ja ohjaus
Koe-eläintoiminnan valvontaa tekee EteläSuomen aluehallintovirasto. Valvonnasta vastaava läänineläinlääkäri myös antaa luvan toiminnan harjoittamiseen (toimintaluvan). 

Koe-eläintoiminnan ylin johto ja valvonta kuuluu Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolle, joka myös valmistelee eläinsuojelu- ja eläinkoetoimintalainsäädäntöä.

< Takaisin > Tulosta sivu