Pätevyysvaatimukset

Toimenpiteiden, eläinten hoidon ja lopettamisen osalta:

Henkilöllä, joka tekee toimenpiteitä, hoitaa tai lopettaa eläimiä, on oltava osoitettuna riittävät tiedot ja taidot thtävän suorittamiseksi ennen siihen ryhtymistä (lain 8.3 §). 
Tietojen ja taitojen riittävyyden arvioi toiminnanharjoittajan nimeämä henkilö.

Lain siirtymäsäännöksen 58.1 §:n nojalla:

Henkilö, joka on kumotun lain nojalla saavuttanut tai säilyttänyt kelpoisuuden eläinkokeiden suorittamiseen, katsotaan päteväksi suunnittelemaan hankkeita ja tekemään toimenpiteitä.

Hankkeen suunnittelijalla on oltava lain 8 §:n mukainen pätevyys: 

Hankkeen saa suunnitella tarkoitukseen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjelman mukaiset tai Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymät eläinten käyttöä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin koskevat opinnot (Lain 8.1 §).

Pätevyys on voimassa suoraan lain nojalla, kun edellä kerrotut vaatimukset täyttyvät. Kelpoisuudesta ei tarvitse hakea viranomaiselta hyväksymistä tai todistusta. Tarvittaessa henkilön on luonnollisesti kuitenkin voitava osoittaa suorittaneensa asianmukaisen koe-eläinkurssin.

Kun hankkeen suunnittelua koskevat opinnot on suoritettu ulkomailla:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksesta henkilön, joka on muualla kuin Suomessa suorittanut tarvittavat opinnot, päteväksi suunnittelemaan hankkeita Suomessa. Hyväksymisen edellytyksenä on, että suoritetut opinnot vastaavat sisällöltään 1 momentissa tarkoitettuja opintoja (lain 8.2 §).

Hyväksymistä voi hakea englanninkielisellä lomakkeella.  ja mukaan on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista. Hakemus ja liitteet lähetetään sähköpostin liitteenä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon: ella@avi.fi.  Päätöksen hinta 2016 on 215 euroa.

< Takaisin > Tulosta sivu