Lopetuskriteerit - humane endpoints

Lopetuskriteereillä eläinkokeessa tarkoitetaan niitä tunnusmerkkejä, joiden perusteella päätetään yksittäisen eläimen lopettamisesta. Eläimen lopettaminen voi tapahtua:
1. kesken kokeen, kun eläimen hyvinvointi on uhattuna. Tällöin lopettamispäätös tehdään tavallisesti yleisten lopetuskriteereiden perusteella. Näitä voivat olla  esimerkiksi huomattava laihtuminen tai kuivuminen, kivuliaisuus, pitkäaikainen syömättömyys ja/tai juomattomuus, tai epänormaali yleisolemus ja käyttäytyminen.
2. suunniteltuna kokeen päättymispisteenä yksittäisen eläimen kohdalla. Koekohtaisina lopetuskriteereinä voidaan pitää esimerkiksi verensokerin kohoamista tiettyyn pisteeseen, tai kasvaimen koon kasvamista tiettyyn pisteeseen.

Englanninkielinen, yleisesti käytetty termi humane endpoint tarkoittaa sitä aikapistettä, jolloin eläimen kipu ja/tai kärsimys lopetetaan. Tämä voi tapahtua lopettamalla eläin, keskeyttämällä kivulias toimenpide, tai poistamalla kipu ja/tai kärsimys esimerkiksi kivunpoistolääkityksellä. Lopetuspäätös tehdään sen perusteella, miten vakavasti eläimen hyvinvointi on uhattuna. Tähän tarvitaan  arviointia siitä, miten suurta eläimen kipu ja/tai kärsimys on.  Eläinkoetta suunniteltaessa on etukäteen mietittävä, miten eläinten hyvinvointi voi kokeessa vaarantua, ja tutkijan on ennalta määritettävä käytettävät lopetuskriteerit.  

NC3Rs - sivustolta löytyvät kaikki olennaiset ohjeistukset liittyen lopetuskriteerien valitsemiseen ja eläinten kivun tai kärsimyksen arvioimiseen. 

Syöpäkasvaimiin liittyvien tutkimusten lopetuskriteereistä: 
UKCCCR Guidelines for the welfare of animals in experimental neoplasia 1998, Appendix 3
Uusi suositus: Guidelines for the welfare and use of animals in cancer research, British Journal of Cancer 2010, 102 (11), 1555-1577.

Eläinkoelupahakemuksessa tulee kertoa eläinkokeen suorittamisessa sovellettavat lopetuskriteerit. Viittaus lomakkeen ohjeistuksen esimerkkeihin ei riitä, koska kriteerit ovat eläinlajikohtaisia ja riippuvat toteutettavista toimenpiteistä.
Lopetuskriteereiden tulee olla riittävän yksiselitteisiä ja yksityiskohtaisia ottaen huomioon:
-suunnitteilla olevan eläinkokeen mahdollisesti aiheuttamat ongelmat: esimerkiksi suuri kirurginen operointi itsessään jo saattaa aiheuttaa niin vakavia hyvinvointiongelmia, että lopettamista on harkittava
-eläinlaji: kanille ei sovellu samat yleiset kriteerit kuin hiirelle

 

 

< Takaisin > Tulosta sivu