UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ v. 2013

UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ VOIMAAN 1.8.2013 - säädökset löytyvät Koe-eläintoiminnan säädökset -sivulta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Näille sivuille tuotamme materiaalia liittyen uuteen lainsäädäntöön.
Englanninkielisillä sivuilla on myös selitetty uuden lainsäädännön vaatimuksia: katso In English-sivut, New legislation.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eläinten tutkimus- ja opetuskäyttö: toiminnan periaatteet Suomessa 2017


23.6.2014 Lautakunnan ohjeistuksia - hyväksytty 5.6.2014

Ohje 1 - Hankeluvalla käytettävät ja EU-vuositilastoinnissa ilmoitettavat eläimet

Ohje 2 - Muutokset hankelupaan - hakemalla tai ilmoittamalla

Ohje 3 - Toimenpiteiden vakavuus - arviointi ja luokittelu

Ohje 4 - Luonnonvaraiset eläimet

__________________________________________________________________

23.1.2014, täydennys 24.2.2014

Tilastointi vuoden 2014 eläinten käytöstä tehdään uusilla säännöillä ja uudella lomakkeella (Vuoden 2013 käyttö raportoidaan entisellä tavalla)

EU-komission täytäntöönpanopäätökset: 2012/707/EU, tämän korjaus liitteiden I ja II osalta 2014/11/EU sekä näiden epävirallinen yhdistettu päätös löytyvät komission sivulta. Konsolidoitu verio (jossa otettu myöhempi korjaus huomioon löytyy EU:n sivuilta  suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi.

Käyttötarkoitukset - hankelupien osakokeille annetaan käyttötarkoituskooditus tilastointia varten näillä koodeilla.

Excel-lomake tilastotiedon lähettämiseen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon - versio 1.12  (versio 1.11  20.2.2014 korvattu 12.5.2014). Vuoden 2015 tiedot lähetetään versiolla 1.13.
- lomaketta ei ole tarkoitus kääntää suomeksi

Excel-lomakkeen täyttöohje:  englanniksi 20.2.22014,   luonnos suomeksi 20.2.2014,    luonnos ruotsiksi 20.2.2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuus

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta tulee voimaan 1.8.2013. Siirtymäsäännöksen (58 §) perusteella koe-eläinlaitoksen tulee ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa ilmoittaa viranomaiselle tietyt tiedot. Näiden lisäksi toivomme myös muidenkin tietojen päivittämistä rekisteritietojen tarkistamiseksi.

Ilmoita toimintaluvan myöntävälle virastolle:

1       Toiminnanharjoittajan virallinen nimi, ajantasaiset yhteystiedot ja käytettävä Y-tunnus
2       Yhteyshenkilö
3       Onko nykyisin toimintaa
4       Jos vastaus edelliseen on ei, onko tarve pitää toiminnanharjoittamislupa voimassa
5       Toimintapaikat = laitokset = eläintilat
6       Lyhyt kuvaus toiminnasta: myös kasvatus, välitys ja käyttäjä -luokitus 
7       Eläinlajit ja enimmäismäärät
8       Vastuuhenkilöt: toiminnan, laitoks(i)en ja nimetty eläinlääkäri
9       Hyvinvointiryhmä
10    Viimeinen viranomaistarkastus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELLA 24.4.2013: Asetukset lausunnolla ja ajankohtaista

Pullola T, MMM: Asetusten esittelyä

Kaliste E, ESAVI: ELLA-ajankohtaista ja EU:n suunnitelmia koulutuksen ja pätevyyden suhteen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koe-eläinten käytön tilastointi vuodesta 2014 lähtien:
Komission täytäntöönpanopäätös yhteisestä mallista, jota käytetään toimitettaessa tietoja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin nojalla

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminaari tutkijoille 9.10.2012 - ohjelma

Esitykset:

Pullola T, MMM: Direktiivin 2012/63/EU täytäntöönpano Suomessa

Kaliste E, ESAVI: Tutkijoiden ja laitosten lisääntyvät velvollisuudet 
                            The increasing duties of scientists and establishments

Voipio H-M, Oulun yliopisto: FELASA-ESLAV-ECLAM - esimerkkejä vakavuuden arvioinnista
 Esimerkki: Arthritis model
 Esimerkki: Stroke model

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UUSIA KÄSITTEITÄ KOE-ELÄINALALLE

EU:n direktiivin 2010/63/EU säännökset on siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön 1.1.2013 mennessä. Tästä syystä koe-eläintoiminnasta annettu laki ja asetus ovat uusittavana. Lainsäädäntöön ja toimintaan tulee uuden lain myötä uusia käsitteitä. Muun muassa nykyisen lain käsitteitä ”eläinkoe” ja ”koe-eläin” ei uudessa laissa käytetä. Laissa puhutaan direktiivin mukaisesti  ’eläinten käyttämisestä tieteellisiin tai opetuksellisiin tarkoituksiin’,  ’hankkeista’ ja  ’toimenpiteistä’.

Direktiivin yksi tärkeä tavoite on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Tämän vuoksi kaikista hankkeista on julkaistava yleistajuiset tiivistelmät ja eläinten käytön tilastointia tarkennetaan. Tilastointi toteutetaan toimenpiteiden vakavuusluokittain.

Komission selityksiä direktiivin artikloille löytyy englanniksi ns. Consensus documents -asiakirjoista linkistä: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

Toimenpide ja hanke
Toiminnanharjoittaja ja laitos
Toimintalupa ja toiminnan valvonta 
Yleistajuiset tiivistelmät 
Toimenpiteiden vakavuuden luokittelu  
Takautuva arviointi   
Toiminnanharjoittajan hyvinvointiryhmä


 

 

 

< Takaisin > Tulosta sivu