Verinäytteiden otto - Blood sampling

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UUSIMMAT SUOSITUKSET VERINÄYTTEEN OTTOON:  NC3Rs BLOOD SAMPLING Microsite

Täältä löytyy myös yhteenveto eri eläinlajien veritilavuuksista: Blood sample volumes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diehl ym. 2001: A GOOD PRACTICE GUIDE TO THE ADMINISTRATION OF SUBSTANCES AND REMOVAL OF BLOOD, INCLUDING ROUTES AND VOLUMES. (EFPIA/ECVAM PAPER ON GOOD PRACTICE)
Journal of Applied Toxicology, 2001, 21, 15-23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEO FILMS AND SLIDE SERIES illustrating basic procedures (handling, injection techniques and blood sampling) on common laboratory animal species:  http://film.oslovet.veths.no

VERINÄYTE HIIREN LEUKAPIELEN LASKIMOSTA:   Mandibular vein sampling, mouse:
Medipoint Inc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TURVALLINEN MÄÄRÄ JA OTTOTIHEYS VERINÄYTTEILLE:
1. VARMISTA ETTET OTA LIIKAA VERTA
2. ANNA RIITTÄVÄ PALAUTUMISJAKSO NÄYTTEENOTON JÄLKEEN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diehl  ym. 2001 - Taulukko 4.     Verinäytteiden ottotilavuudet ja palautumisajat - Blood samling: volumes and recovery periods

YKSITTÄINEN VERINÄYTE - SINGLE SAMPLING USEITA VERINÄYTTEITÄ - MULTIPLE SAMPLING 
% verenkierrossa olevasta veritilavuudesta Circulatory blood
volume removed

Arvioitu   palautumisaika
Approximate recovery period (weeks)

%, otettu 24h aikana verenkierrossa olevasta veritilavuudesta
Circulatory blood volume removed in 24 h
Arvioitu palautumisaika
Approximate recovery period (weeks)

7.5 %

1 viikko

7.5 %

1 viikko
10 % 2 viikkoa 10-15 % 2 viikkoa
15 % 4 viikkoa 20 % 3 viikkoa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diehl ym. 2001 -  Taulukko 5.     Kokonaisveritilavuudet sekä suositeltavat maksimaaliset verinäytteiden ottotilavuudet lajeittain ilmoitetuilla ruumiinpainoilla.

Total blood volumes and recommended maximum blood sample volumes for species of given body weight

Laji
(paino)

Veritilavuus
(ml)

7.5 % 
(ml)

10 % 
(ml)

15 %
(ml)
20 % 
(ml)
Hiiri - Mouse
(25 g)

1.8

0.1

0.2

0.3

0.4
Rotta - Rat
(250 g)

16

1.2

1.6

2.4

3.2
Kani - Rabbit
(4 kg)

224

17

22

34

45
Koira - Dog
(10 kg)

850

64

85

127

170

Minisika - Minipig
(15 kg)

975 73 98 146 195

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

< Takaisin > Tulosta sivu