Eläinkokeisiin liittyvää suosituksia

Näille sivuille on koottu eläinkokeiden suorittamiseen liittyviä suosituksia, muuta lähdemateriaalia sekä ELLAn neuvontaa. Materiaali on tarkoitettu avuksi luvanhakijoille ja muillekin toimenpiteitä suorittaville parhaiden toimintatapojen valinnassa.

Lautakunnan edellyttämät käytännöt eläinkokeiden suorittamisessa pohjautuvat lainsäädäntöön ja  kansainvälisiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.  Näihin liittyviä linkkejä tai viitteitä kerätään Suosituksia -sivulle. Ohjeistukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Kunkin yksittäisen lupahakemuksen kohdalla harkitaan tapauskohtaisesti, millä tavalla toimenpiteet tulee toteuttaa. 

Refinement – periaate edellyttää, että eläimille eläinkokeissa tehtävät toimenpiteet ovat asianmukaisia ja hyviä käytäntöjen mukaisia. Eläinkoe kokonaisuudessaan ja siinä tehtävät toimenpiteet on suunniteltava siten, että eläimelle aiheutuva kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta vältetään tai sen määrä jää mahdollisimman vähäiseksi.  Tämä varmistetaan asianmukaisten menetelmien avulla.

Asianmukaiseksi katsotut menettelytavat koe-eläintoiminnan alalla on kerrottu kansainvälisillä suosituksilla ja ohjeistuksilla, joita on kerätty näille Suosituksia-sivuille. Nämä toimivat perustana ELLAn arvioinnille siitä, mikä kussakin tapauksessa on asianmukainen tai paras toimintamuoto. ELLA varmistaa lupahakemuksia käsitellessään, että eläimille tehtävät toimenpiteet toteutetaan eläimen hyvinvoinnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

< Takaisin > Tulosta sivu