Päätösten hinnoitteluperusteet vuonna 2017

Koe-eläintoiminnasta annetun lain mukaisten päätösten hinnoittelu perustuu Valtioneuvoston asetukseen aluehallintoviraston maksuista vuonna 2017 (1353/2016).


Eläinkoelupapäätösten suhteen sovelletaan 3-portaista hinnoittelua. Hinnoittelun perustana on käytetty hakemusten käsittelyn vaatimaa työmäärää. 

Suppea eläinkoelupa:  650 euroa
Hankkeessa on yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen.
Esimerkiksi eläinkokeet,  joissa
-toimenpiteinä ainoastaan verinäytteiden otto ja lopetus
-eläinten käyttö kurssitöissä, jotka toistuvat samankaltaisina vuosittain.

Normaali eläinkoelupa: 1 080 euroa
Hankkeessa yksi tai useampi osahanke, toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella.
Esimerkiksi 2-3 vuoden tutkimusprojekti, jonka aikana toteutetaan useita yksittäisiä osakokeita.

Laaja eläinkoelupa: 2 700 euroa
Hankkeessa on huomattavan paljon erilaisia osahankkeita, toimenpiteiden vakavuusluokat vaihtelevat.
Esimerkiksi tutkimusprojekti, jossa useita eri osakokeita eri eläinlajeilla ja -kannoilla, toimenpiteet vaihdellen huomattavasti. Hakemukseen sisältyy useampia eri osatutkimus-kokonaisuuksia. Hakemuksen käsittely vaatii poikkeuksellisen suuren työmäärän. Kun hankeluvan pituus ylittää 30 sivua ja osahankkeita on yli viisi kappaletta, tulee laaja eläinkoelupa harkittavaksi.

Hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn: 325 euroa

Hankeluvan muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä: 110 euroa
Kiireelliset muutokset, voimassaoloajan lyhyt jatkaminen, eläinmäärän vähäinen lisäys

< Takaisin > Tulosta sivu