5-Vuotisraportointi 2017: tietoja keruu

EU:n 5-vuotiskertomusta varten kerätään vuosittain toimitettavien tilastojen lisäksi

1 Tiedot eläinmääristä koko 2017 vuoden ajalta:

- joita ei ole raportoitu toimenpiteissä käytetyiksi,

- jotka on kasvatettu ja lopetettu tutkimusta tai opetusta varten,

-erikseen GM-linjan luomisessa käytetyistä eläimistä ja

-erikseen GM-linjan ylläpitämisessä käytetyistä eläimistä.

2 Tiedot genotyyppausnäytteiden keruumenetelmistä:

- vähintään 6 kuukauden ajalta, mieluiten koko vuoden ajalta. Jos tiedot kerätään vuotta lyhyemmältä ajanjaksolta, koko vuoden määrät on arvioitava.

Tiedot kerätään lomakkeella,  jossa tarkempaa ohjeistusta. Lähetä tiedot ella-postiin viimeistään 31.3.2017.

< Takaisin > Tulosta sivu